Програма XVIII Міжнародного форуму з термоелектрики

У програмі використано центрально-європейський час CET (UТС+1)

Час проведення Форуму 26-30 жовтня 2020 року щоденно з 12-00 до 18-00

Час, відведений на дискусії, передбачено використати за потребою після кожної доповіді для того, щоб  покращити можливості обговорення доповіді і для створення невимушеної  творчої дискусійної обстановки.

26 жовтня,  Понеділок

12:00 – 13:00 Реєстрація доповідачів, організаційні питання.  
13:00 – 13:30 Відкриття  форуму,  привітання.  
Про життєву та наукову діяльність акад. А. Ф. Йоффе
13:30 – 14:15 Академік МТА, доктор  А. Бурков, Фізико-технічний інститут ім. А.Ф.Йоффе (Росія).  А.Ф.Йоффе – засновник сучасного термоелектричного перетворення енергії.  
14:15 – 15:00 Академік МТА, доктор  Z. Dashevsky,   Ben-Gurion University (Ізраїль). Фундаментальні теоретичні основи термоелектрики, створені А.Ф. Йоффе і його школою.  
15:00 – 15:30 Перерва, кава-брейк.  
15:30 – 16:15 Академік МТА, доктор  Yu. Gurevich,   CINVESTAV-I. P. N., DEpartamento de Fisica, доктор   Titov Oleg Yu,  Instituto Mexicano del Petróleo (Мексика). А.Ф. Йоффе і сучасна теорія термоелектрики.  
16:15 – 16:30 Академік МТА, доктор  H. J. Goldsmid,   UNSW  Sydney (Австралія). Мої спогади про академіка Абрама  Йоффе.  
16:30 – 16:45 Доктор  О. Ніцович,  Інститут термоелектрики (Україна).  Роль школи А.Ф. Йоффе у створенні сплавів на основі BiTe.  
16:45 – 17:30 Академік МТА, доктор Л. Анатичук, Інститут термоелектрики (Україна). А.Ф. Йоффе і його роль у розвитку термоелектрики на його батьківщині.  
17:30 – 18:00 Дискусії.  

27 жовтня,  Вівторок

12:00 – 12:30 Реєстрація доповідачів, організаційні питання.  
Оглядові доповіді
12:30 – 13:00 Доктор Jan D. Koenig, University of Freiburg, Institute of Microsystem Technology (Німеччина). Огляд сучасних науково-дослідних робіт в галузі термоелектрики в Європі.
13:00 – 13:30 Академік МТА, доктор  J. Snyder, Northwestern University (США), академік МТА, доктор J. Sharp Marlow Industries, Inc. (США). Вибрані теми, що стосуються досягнень термоелектрики у Північній та Південній Америці.
13:30 – 14:00 Академік МТА, доктор  Lidong Chen, доктор  Xun Shi, Shanghai Institute of Ceramics Chinese Academy of Sciences  (Китай). Останні досягнення в галузі термоелектрики в Китаї: акцент на гнучкі технології.
14:00 – 14:30 Академік МТА, доктор  А. Бурков, Фізико-технічний інститут ім. А.Ф. Йоффе (Росія). Сучасний розвиток термоелектричних досліджень у Росії. 
14:30 – 15:00 Перерва, кава-брейк.
Теорія термоелектрики
15:00 – 15:15 Академік МТА, доктор Л. Анатичук, академік МТА, доктор Л. Вихор,  Інститут термоелектрики (Україна). Граничні можливості зменшення  контактного опору «термоелектричний матеріал-метал».
15:15 – 15:30 Доктор П. Горський, Інститут термоелектрики (Україна). Термоелектричні можливості надграток,  описуваних моделлю Фіваза.
15:30 – 15:45 Доктор А. Kunwar, Indian Institute of Technology, Bombay (Індія). Багатомасштабне моделювання нестаціонарного нерівноважного рівняння перенесення Больцмана.
15:45 – 16:00 Академік МТА, доктор  А. Снарський, доктор  П. Юскевич, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»  (Україна).  Теорія ефективного середовища для термоелектричних властивостей композитних матеріалів з різними порогами перколяції.
16:00 – 16:15 Академік МТА, доктор Krzysztof  T. Wojciechowski, AGH University of Science and Technology (Польща). Новий підхід DT-FGTM (функціонально-градієнтного термоелектричного матеріалу з подвійним налаштуванням) в термоелектричному перетворенні енергії.
Метрологія в термоелектриці
16:15 – 16:45 Член-кореспондент МТА, доктор В. Лисько, Інститут термоелектрики (Україна), Метрологія термоелектричних матеріалів.
16:45– 17:00 Доктор Silke Augustin, член-кореспондент МТА, доктор Thomas Fröhlich, доктор Gunter Krapf, доктор Jean-Pierre Bergmann, доктор Michael Grätzel, доктор Jan Ansgar Gerken, доктор Kiril Schmidt, Technical University, Ilmenau (Німеччина), Проблеми вимірювання температури в процесі ротаційного зварювання тертям.
17:00 – 17:15 Академік МТА, доктор Б. Стадник, академік МТА, доктор С. Яцишин, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), Термометрія: від термопари до термоелектричного смарт-сенсора високої достовірності.
17:15 – 17:30 Доктор  М. Микийчук,  Національний університет «Львівська політехніка» (Україна),  Метрологічне забезпечення виробництва термоелектричних перетворювачів.
17:30 – 18:00 Дискусії

28 жовтня,  Середа

12:00 – 12:30 Реєстрація доповідачів, організаційні питання.  
Термоелектричне матеріалознавство
12:30 – 13:00
Член-кореспондент МТА, доктор Yu. Grin,  Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe (Німеччина),  Хімічний зв’язок і термоелектричні властивості матеріалів.
13:00 – 13:15 Академік МТА, доктор  J. Snyder, Northwestern University (США), Відображення фазових меж для створення легуючих дефектів.
13:15 – 13:30 Академік МТА, доктор  В. Грабов, доктор Е. Демидов, доктор В. Комаров, доктор А. Суслов, доктор В. Герега, доктор Д. Ефимов, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Росія), Термоелектричні властивості  тонких плівок вісмуту і твердого розчину вісмут-сурма.
13:30 – 13:45 Академік МТА, доктор  X. Zianni, National and kapodistrian university of athens (Греція).  Наноточкові ефекти для термоелектрики: від теоретичних передбачень до спостережень.
13:45 – 14:00 Член-кореспондент МТА, доктор В. Ховайло, Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” (Росія), Останні розробки в термоелектричних сплавах Гейслера.
14:00 – 14:15 Доктор Franck Gascoin, University of Caen Normandy / CRISMAT Laboratory (Франція), Полярні інтерметаліди і термоелектрика.
14:15 – 14:30 Академік МТА, доктор  Р. Черкез, Інститут термоелектрики (Україна).  Можливості підвищення ефективності проникними термоелементами.
14:30 – 15:00 Перерва, кава-брейк.
15:00 – 15:15 Член-кореспондент МТА, доктор  K. Qahramanov,  доктор H.M. Abdullayev,  Physics Institute of NAS Azerbaijan (Азербайджан), Вплив міжшарової взаємодії на властивості легованого телуриду вісмуту.
15:15 – 15:30 Доктор  Sharma Yogeshchandra,Vivekananda global university Jaipur (Індія), Багатошарове з’єднання теллуриду вісмуту, легованого селеном, для термоелектричних застосувань.
15:30 – 15:45 Доктор P. Shahi. Dept. of Physics, D.D.U.Gorakhpur University (Індія), Регулювання високого тиску і оптимізація термоелектричних властивостей для низькотемпературних застосувань.
15:45 – 16:00 Доктор  В. Бочегов,докторН. Мельников, доктор Л. Никифорова,  Курганский государственный университет (Росія), Пряме вимірювання ефекту Пельтьє на варізонному кристалі системи Bi100-х-Sbх при протіканні струму вздовж його площини спайності в інтервалі значень складу 7,5<х<11,5 ат%.
16:00 – 16:15 Академік МТА, доктор О. Рогачова,  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна), Топологічні ізолятори і термоелектрика.
16:15 – 16:30 Академік МТА, доктор  В. Грабов, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  доктор А. Сидоров, доктор А. Зайцев, доктор Д. Кузнецов, Елецкий государственный университет им.А.И. Бунина (Росія),  Термоелект-ричні і термо-дифузійні явища в колоїдних розчинах.
16:30 – 16:45 Доктор  О. Ніцович,  Інститут термоелектрики (Україна).  Комп’ютерне моделювання процесів зонного  вирощування термоелектричних матеріалів.
16:45 – 17:15 Академік МТА, доктор S. Ašmontas, член-кореспондент МТА, доктор  J. Gradauskas, доктор A. Sužiedėlis, доктор A. Šilėnas, доктор A. Čerškus,  доктор V. Vaičikauskas,  O. Masalskyi , O. Žalys, Center for Physical Sciences and Technology (Литва), Вплив термоелектрики на ККД перетворення сонячних елементів.
17:15 – 17:30 Академік МТА, доктор Takao Mori, National Institute for Materials Science (NIMS) (Японія), Розробка принципів термоелектричного вдосконалення і перспектив збору енергії IoT.
17:30 – 18:00 Дискусії.

29 жовтня,  Четвер

12:00 – 12:30 Реєстрація доповідачів, організаційні питання.
Термоелектричні прилади і пристрої
12:30 – 12:45 Член-кореспондент МТА, доктор А. Прибила,  Інститут термоелектрики  (Україна).  Узагальнена теорія проектування термоелектричних приладів і сонячні ТЕГ на Місяці.
12:45 – 13:00 Доктор  А. Соломаха, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» (Україна), Система термічної дистиляції для польотів у далекий космос.
13:00 – 13:15 Академік МТА, доктор  Л. Анатичук, академік МТА,доктор В. Разіньков,  Інститут термоелектрики  (Україна).   Термоелектричні охолоджувачі  і термоелектричні сенсори для космічних застосувань.
13:15 – 13:30 Член-кореспондент МТА,  доктор  Р. Кобилянський, Інститут термоелектрики  (Україна).   Про деякі актуальні напрями застосування термоелектрики у медицині.  
13:30 – 13:45 Академік МТА, доктор Л. Анатичук, доктор П. Микитюк,  Інститут термоелектрики  (Україна).  Термоелектричні джерела живлення в екстремальних умовах роботи. 
13:45– 14:00 Академік МТА, доктор Ю. Лобунець,  Інститут газу (Україна), Методи оптимізації параметрів ТЕГ і перспективи їх застосувань на енергетичному ринку.
14:00 – 14:15 Доктор A. Hakan Yavuz , Tokat Gaziosmanpasa University (Туреччина), Термоелектричний генератор солячної параболічної тарілки-колектора: експериментальні дослідження.
14:15 – 14:30 Член-кореспондент МТА, доктор  R. Ahiska, Testhermoelectric.com, (Туреччина), Термоелектричний охолоджувач рідини.
14:30 – 14:45 Аспірант Braulio, Beltrán-Pitarch,  Universitat Jaume I (Іспанія), Імпедансьна спектроскопія для оцінки термоелектричних модулів і генераторів.
14:45 – 15:15 Перерва, кава-брейк.
Доповіді претендентів для обрання членами МТА
15:15 – 15:30 Доктор  А. Ащеулов, Інститут термоелектрики (Україна).
15:30 – 15:45 Доктор  В. Бочегов, Курганский государственный университет (Росія.)
15:45 – 16:00 Доктор  А. Воронин, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Росія).
16:00 – 16:15 Доктор F. Gascoin,  GRISMAT Laboratory, (Франція).
16:15 – 16:30 Доктор  В. Горський,  Інститут термоелектрики (Україна).  
16:30 – 16:45 Член-кореспондент МТА, доктор Yu. Grin,  Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe (Німеччина).
16:45 – 17:00 Доктор  Е. Демидов, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Росія).
17:00 – 17:15 Доктор D. Koenig,  University of Freiburg, Institute of Microsystem Technology, (Німеччина).
17:15 – 17:30 Доктор  Г. Исаченко, Физико-технический институт им. А.Ф.Йоффе (Росія).
17:30 – 18:00 Дискусії.

30 жовтня,  П’ятниця

12:00 – 12:15 Реєстрація доповідачів, організаційні питання.  
Доповіді претендентів для обрання членами МТА
12:15 – 12:30 Член-кореспондент МТА, доктор  В. Лисько, Інститут термоелектрики (Україна.)
12:30 – 12:45 Доктор  П. Микитюк, Інститут термоелектрики (Україна).
13:00 – 13:15 Доктор  О. Ніцович, Інститут термоелектрики (Україна).
13:00 – 13:15 Доктор  D. Narducci, Università di Milano Bicocca Dipartimento di Scienza dei Materiali (Італія).
13:15 – 13:30 Доктор  Peter Franz Rogl, Institute of Materials Chemistry and Research University of Vienna (Австрія).
13:30 – 13:45 Член-кореспондент МТА, доктор T. Froehlich, Institute for Process Measurement and Sensor Technology (Німеччина).
13:45 – 14:00 Доктор  T. Zhu, Zhejiang University (Китай).
14:00 – 14:15 Член-корреспондент МТА, доктор В. Ховайло, Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” (Росія).
14:15 – 14:30 Доктор А. Зайцев, Елецкий государственный университет им. А.И. Бунина (Росія).
14:30 – 14:45 Доктор D. Crane, DTP Thermoelectrics (США)
14:45 – 15:00 Дискусії.
15:00 – 15:30 Перерва, кава-брейк.
15:30– 16:30 Відкриття пам’ятника акад. А.Ф.Йоффе.
16:30 – 17:30 Загальні збори Міжнародної термоелектричної академії.
17:30 – 17:50 Оголошення підсумків Загальних зборів Міжнародної термоелектричної академії.
17:50 – 18:00 Закриття XVIII Міжнародного форуму з термоелектрики.

26- 30 жовтня

Стендові доповіді 

12:00 – 18:00 А. А. Ащеулов, І. С .Романюк (Україна). Метод безконтактного визначення добротності анізотропного термоелектричного матеріалу.   
  O. В. Бокотей, O. O. Бокотей, А. Г. Слівка (Україна). Електронні, оптичні та термоелектричні властивості наноматеріалів кордероїдного типу.
  О. В. Бокотей (Україна). Електрооптичний ефект в Hg3Se2F2.
  І. С. Вірт (Україна). Тонкоплівкові термоелектричні структури на основі матеріалів PbTe і Bi2Te3
  О. В. Вербовський (Україна). Термоелектричні охолоджувачі детекторів  рентгенівського випромінювання.
  П. В. Горський,  О. В. Коваль (Україна) Вплив гетероконтактів на основі надграток, описуваних моделлю Фіваза, на роботу термопарного термоелемента в режимі охолодження.
  Н. А. Годованець, І. А. Константинович, А. В. Константинович, С. Д. Шугані  (Україна). Гіротропні термоелементи в однорідному та неоднорідному магнітних полях.
  Г. Г. Громов  (Росія). Z-вимірювання окремих термоелементів.
  М. В. Гаврилюк (Україна). Методи та обладнання для точного визначення параметрів термоелектричних генераторних модулів.
  В. М. Катеринчук  (Україна). Перспективи використання термоелектрики у бджільництві .
  А. М. Кібак (Україна). Індивідуальний кондиціонер для людини.
  В. В. Лисько (Україна). Термоелектричні передпускові нагрівачі для транспортних засобів.
  О. М. Маник, Т. О. Маник, В. Р. Білинський-Слотило (Україна, Польща). Потрійні системи антимонідів кадмію і цинку.
  К. В. Мартинова, О. І. Рогачова, Т. І. Храмова (Україна). Теплоємність твердих розчинів Bi2(Te1-xSex)3 .
  П. Д. Микитюк (Україна). Термоелектричні перетворювачі змінного струму.
  С. І. Меньшикова, О. І. Рогачова (Україна). Вплив відхилення від стехіометрії на теплопровідність полікристалів Bi2Se3.
  Г. О. Ніколаєнко,  О. І. Рогачова (Україна). Теплопровідність твердих розчинів Pb1-x SnxTe в області інверсії зон.
  А. В. Прибила (Україна). Термоелектричні кондиціонери для бронетанкової техніки.
  А. В. Прибила, Ю. Ю. Розвер (Україна). Термоелектричні теплові насоси для спеціальних застосувань.
  О. І. Рогачова, К. В. Новак, Г. М.  Дорошенко, С. О. Саєнко, О. Ю. Сипатов,  Ю. В.  Меньшов (Україна). Класичний розмірний ефект у плівках Вi2(Тe0.9Se0.1)3.
  І. Ф. Романюк (Україна). Побутовий термоелектричний холодильник у квазістаціонарному режимі.
  S. Filin, B. Zakrzewski (Польща). Експериментальні дослідження швидкодії термоелектричних охолоджувачів напоїв з мокрим контактом.
  Р. В. Федорів (Україна). Комп’ютерне моделювання процесу кріодеструкції шкіри людини при термоелектричному охолодженні.